Δείκτες πόλης σύμφωνα με το ISO 37120 (Σήμερα)

Οικονομία-απασχόληση

Ποσοστό ανεργίας στην πόλη

17.00
 • ISO 37120 Identifier: 5.1
 • Record date: 2022-12-01
 • Οργανισμός: Δήμος Σερρών

Οικονομία-απασχόληση

Ποσοστό του πληθυσμού της πόλης που ζει στη φτώχεια

33.67
 • ISO 37120 Identifier: 5.3
 • Record date: 2022-12-09
 • Οργανισμός: Δήμος Σερρών

Οικονομία-απασχόληση

Ποσοστό ανεργίας των νέων

14.52
 • ISO 37120 Identifier: 5.5
 • Record date: 2022-12-01
 • Οργανισμός: Δήμος Σερρών

Οικονομία-απασχόληση

Αριθμός επιχειρήσεων ανά 100.000 πληθυσμού

8054.49
 • ISO 37120 Identifier: 5.6
 • Record date: 2023-05-11
 • Οργανισμός: Δήμος Σερρών

Υγεία

Μέσο προσδόκιμο ζωής

80.50
 • ISO 37120 Identifier: 12.1
 • Record date: 2022-12-09
 • Οργανισμός: Δήμος Σερρών

Υγεία

Αριθμός νοσοκομειακών κλινών ανά 100.000 κατοίκων

0.61
 • ISO 37120 Identifier: 12.2
 • Record date: 2023-05-11
 • Οργανισμός: Δήμος Σερρών

Υγεία

Αριθμός ιατρών ανά 100.000 πληθυσμού

630.00
 • ISO 37120 Identifier: 12.3
 • Record date: 2023-05-12
 • Οργανισμός: Δήμος Σερρών

Υγεία

Ποσοστό θνησιμότητας σε ηλικίες κάτω των 5 ετών ανά 1000 γεννήσεις

3.70
 • ISO 37120 Identifier: 12.4
 • Record date: 2023-05-11
 • Οργανισμός: Δήμος Σερρών

Υγεία

Αριθμός νοσηλευτικού και μαιευτικού προσωπικού ανά 100.000 κατοίκους

370.00
 • ISO 37120 Identifier: 12.5
 • Record date: 2023-05-12
 • Οργανισμός: Δήμος Σερρών

Υγεία

Αριθμός επαγγελματιών ψυχικής υγείας ανά 100.000 πληθυσμού

32.50
 • ISO 37120 Identifier: 12.6
 • Record date: 2023-05-17
 • Οργανισμός: Δήμος Σερρών

Ασφάλεια

Αριθμός αστυνομικών υπαλλήλων ανά 100.000 κατοίκους

327.70
 • ISO 37120 Identifier: 14.1
 • Record date: 2022-12-01
 • Οργανισμός: Δήμος Σερρών

Ασφάλεια

Αριθμός ανθρωποκτονιών ανά 100.000 πληθυσμού

0.00
 • ISO 37120 Identifier: 14.2
 • Record date: 2022-12-01
 • Οργανισμός: Δήμος Σερρών

Ασφάλεια

Εγκλήματα κατά περιουσίας ανά 100.000 κατοίκους

295.20
 • ISO 37120 Identifier: 14.3
 • Record date: 2022-12-01
 • Οργανισμός: Δήμος Σερρών

Ασφάλεια

Αριθμός πυροσβεστών ανά 100.000 κατοίκους

71.74
 • ISO 37120 Identifier: 10.1
 • Record date: 2022-10-17
 • Οργανισμός: Δήμος Σερρών

Νερό

Ποσοστό του πληθυσμού της πόλης με παροχή πόσιμου νερού

100.00
 • ISO 37120 Identifier: 21.1
 • Record date: 2022-12-09
 • Οργανισμός: Δήμος Σερρών

Νερό

Συνολική κατανάλωση νερού κατ 'οίκον (λίτρα / ημέρα)

351.00
 • ISO 37120 Identifier: 21.4
 • Record date: 2022-08-31
 • Οργανισμός: Δήμος Σερρών

Νερό

Συνολική κατανάλωση νερού ανά κάτοικο (λίτρα / ημέρα)

151.00
 • ISO 37120 Identifier: 21.5
 • Record date: 2022-08-31
 • Οργανισμός: Δήμος Σερρών

Στέγαση και συνθήκες διαβίωσης

Ποσοστό πληθυσμού της πόλης που ζει σε μη αξιοπρεπείς συνθήκες στέγασης

0.14
 • ISO 37120 Identifier: 15.1
 • Record date: 2022-12-09
 • Οργανισμός: Δήμος Σερρών

Στερεά Απόβλητα

Ποσοστό του πληθυσμού των πόλεων με τακτική συλλογή στερεών αποβλήτων (κατοικίες)

100.00
 • ISO 37120 Identifier: 16.1
 • Record date: 2022-12-01
 • Οργανισμός: Δήμος Σερρών

Στερεά Απόβλητα

Σύνολο συλλεγέντων αστικών στερεών αποβλήτων ανά κάτοικο

395.28
 • ISO 37120 Identifier: 16.2
 • Record date: 2022-12-01
 • Οργανισμός: Δήμος Σερρών

Στερεά Απόβλητα

Ποσοστό των στερεών αποβλήτων της πόλης που ανακυκλώνεται

10.38
 • ISO 37120 Identifier: 16.3
 • Record date: 2022-12-01
 • Οργανισμός: Δήμος Σερρών

Στερεά Απόβλητα

Ποσοστό των στερεών αποβλήτων της πόλης που απορρίπτονται σε υγειονομική ταφή

9.71
 • ISO 37120 Identifier: 16.4
 • Record date: 2022-12-01
 • Οργανισμός: Δήμος Σερρών

Στερεά Απόβλητα

Ποσοστό των επικίνδυνων αποβλήτων της πόλης που ανακυκλώνεται

100.00
 • ISO 37120 Identifier: 16.10
 • Record date: 2022-12-01
 • Οργανισμός: Δήμος Σερρών

Κλιματική Αλλαγή

Συγκέντρωση λεπτών σωματιδίων (PM2.5)

12.00
 • ISO 37120 Identifier: 8.1
 • Record date: 2023-09-27
 • Οργανισμός: Δήμος Σερρών

Κλιματική Αλλαγή

Συγκέντρωση σωματιδίων (PM10)

17.59
 • ISO 37120 Identifier: 8.2
 • Record date: 2023-09-27
 • Οργανισμός: Δήμος Σερρών

Κλιματική Αλλαγή

Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μετρούμενες σε τόνους κατά κεφαλήν

5.26
 • ISO 37120 Identifier: 8.3
 • Record date: 2023-05-17
 • Οργανισμός: Δήμος Σερρών

Κλιματική Αλλαγή

NO 2 (συγκέντρωση διοξειδίου του αζώτου)

0.01
 • ISO 37120 Identifier: 8.4
 • Record date: 2023-09-27
 • Οργανισμός: Δήμος Σερρών

Κλιματική Αλλαγή

O3 (Όζον) συγκέντρωση

0.50
 • ISO 37120 Identifier: 8.6
 • Record date: 2023-09-27
 • Οργανισμός: Δήμος Σερρών

Κλιματική Αλλαγή

Θόρυβος (Συγκέντρωση)

80.25
 • ISO 37120 Identifier: 8.7
 • Record date: 2023-09-27
 • Οργανισμός: Δήμος Σερρών

Χρήση αειφορικών μορφών ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειας

Συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας οικιακής χρήσης ανά κάτοικο (kWh / έτος)

1485.66
 • ISO 37120 Identifier: 7.1
 • Record date: 2021-12-31
 • Οργανισμός: Δήμος Σερρών

Χρήση αειφορικών μορφών ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειας

Κατανάλωση ενέργειας των δημόσιων κτιρίων ανά έτος (kWh / m²)

6009.06
 • ISO 37120 Identifier: 7.3
 • Record date: 2023-05-17
 • Οργανισμός: Δήμος Σερρών

Πράσινο-Δημόσιος ανοιχτος χώρος

Πράσινη έκταση (εκτάρια) ανά 100.000 κατοίκους

147.09
 • ISO 37120 Identifier: 19.1
 • Record date: 2023-05-17
 • Οργανισμός: Δήμος Σερρών

Eκπαίδευση

Ποσοστό μαθητών που ολοκληρώνουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση

91.00
 • ISO 37120 Identifier: 6.2
 • Record date: 2022-09-29
 • Οργανισμός: Δήμος Σερρών

Eκπαίδευση

Ποσοστό μαθητών που ολοκληρώνουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

93.40
 • ISO 37120 Identifier: 6.3
 • Record date: 2022-06-30
 • Οργανισμός: Δήμος Σερρών

Eκπαίδευση

Αναλογία φοιτητών / εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

6.26
 • ISO 37120 Identifier: 6.4
 • Record date: 2022-09-29
 • Οργανισμός: Δήμος Σερρών

Πράσινο-Δημόσιος ανοιχτος χώρος

Ετήσιος αριθμός δένδρων που φυτεύονται ανά 100.000 κατοίκους (δείκτης στήριξης)

0.81
 • ISO 37120 Identifier: 19.2
 • Record date: 2022-12-01
 • Οργανισμός: Δήμος Σερρών

Οικονομία-απασχόληση

Έσοδα ιδίων πόρων ως ποσοστό επί των συνολικών εσόδων (δείκτης στήριξης)

23.09
 • ISO 37120 Identifier: 9.3
 • Record date: 2023-05-17
 • Οργανισμός: Δήμος Σερρών

Εκπροσώπηση και συμμετοχή πολιτών

Συμμετοχή των ψηφοφόρων στις τελευταίες δημοτικές εκλογές (ως ποσοστό των επιλέξιμων ψηφοφόρων) (βασικός δείκτης)

54.97
 • ISO 37120 Identifier: 11.1
 • Record date: 2022-12-09
 • Οργανισμός: Δήμος Σερρών

Εκπροσώπηση και συμμετοχή πολιτών

Οι γυναίκες ως ποσοστό του συνολικού εκλεγμένου σε επίπεδο πόλης γραφείου (βασικός δείκτης)

24.39
 • ISO 37120 Identifier: 11.2
 • Record date: 2022-12-09
 • Οργανισμός: Δήμος Σερρών

Εκπροσώπηση και συμμετοχή πολιτών

Ποσοστό γυναικών που απασχολούνται στο εργατικό δυναμικό της κυβέρνησης της πόλης (δείκτης υποστήριξης)

55.64
 • ISO 37120 Identifier: 11.3
 • Record date: 2023-05-17
 • Οργανισμός: Δήμος Σερρών

Πολιτισμός Αθλητισμός-Αναψυχή

Τετραγωνικά μέτρα δημόσιου υπαίθριου χώρου αναψυχής ανά κάτοικο (δείκτης υποστήριξης)

23.13
 • ISO 37120 Identifier: 13.2
 • Record date: 2023-05-25
 • Οργανισμός: Δήμος Σερρών

Αστική κινητικότητα, Συγκοινωνίες, Μεταφορές

Χιλιόμετρα ελαφρού τύπου επιβατικών δημόσιων μεταφορών ανά 100.000 πληθυσμού (βασικός δείκτης)

174.69
 • ISO 37120 Identifier: 18.2
 • Record date: 2022-12-08
 • Οργανισμός: Δήμος Σερρών

Αστική κινητικότητα, Συγκοινωνίες, Μεταφορές

Αριθμός προσωπικών αυτοκινήτων ανά κάτοικο (δείκτης πυρήνα)

0.43
 • ISO 37120 Identifier: 18.4
 • Record date: 2022-12-08
 • Οργανισμός: Δήμος Σερρών

Αστική κινητικότητα, Συγκοινωνίες, Μεταφορές

Ποσοστό μετακινούμενων ατόμων που χρησιμοποιούν για τη μετάβαση στην εργασία τους μεταφορικό μέσο εκτός του προσωπικού τους οχήματος (δείκτης στήριξης)

61.80
 • ISO 37120 Identifier: 18.5
 • Record date: 2022-12-09
 • Οργανισμός: Δήμος Σερρών

Αστική κινητικότητα, Συγκοινωνίες, Μεταφορές

Αριθμός δίτροχων μηχανοκίνητων οχημάτων ανά κάτοικο (δείκτης στήριξης)

0.12
 • ISO 37120 Identifier: 18.6
 • Record date: 2022-12-09
 • Οργανισμός: Δήμος Σερρών

Αστική κινητικότητα, Συγκοινωνίες, Μεταφορές

Χιλιόμετρα διαδρομών ποδηλάτου και λωρίδων ανά 100.000 πληθυσμού (δείκτης στήριξης)

4.06
 • ISO 37120 Identifier: 18.7
 • Record date: 2022-12-08
 • Οργανισμός: Δήμος Σερρών

Λύματα

Ποσοστό του πληθυσμού της πόλης που εξυπηρετείται από τη συλλογή λυμάτων (βασικός δείκτης)

99.86
 • ISO 37120 Identifier: 20.1
 • Record date: 2023-05-12
 • Οργανισμός: Δήμος Σερρών
Identifier Υποκατηγορία Ονομασία Εγγραφές
5.1Οικονομία-απασχόλησηΠοσοστό ανεργίας στην πόλη1
5.3Οικονομία-απασχόλησηΠοσοστό του πληθυσμού της πόλης που ζει στη φτώχεια1
5.4Οικονομία-απασχόλησηΠοσοστό ατόμων με πλήρη απασχόληση0
5.5Οικονομία-απασχόλησηΠοσοστό ανεργίας των νέων1
5.6Οικονομία-απασχόλησηΑριθμός επιχειρήσεων ανά 100.000 πληθυσμού1
9.3Οικονομία-απασχόλησηΈσοδα ιδίων πόρων ως ποσοστό επί των συνολικών εσόδων (δείκτης στήριξης)1
Identifier Υποκατηγορία Ονομασία Εγγραφές
12.1ΥγείαΜέσο προσδόκιμο ζωής1
12.2ΥγείαΑριθμός νοσοκομειακών κλινών ανά 100.000 κατοίκων1
12.3ΥγείαΑριθμός ιατρών ανά 100.000 πληθυσμού1
12.4ΥγείαΠοσοστό θνησιμότητας σε ηλικίες κάτω των 5 ετών ανά 1000 γεννήσεις1
12.5ΥγείαΑριθμός νοσηλευτικού και μαιευτικού προσωπικού ανά 100.000 κατοίκους1
12.6ΥγείαΑριθμός επαγγελματιών ψυχικής υγείας ανά 100.000 πληθυσμού1
14.1ΑσφάλειαΑριθμός αστυνομικών υπαλλήλων ανά 100.000 κατοίκους1
14.2ΑσφάλειαΑριθμός ανθρωποκτονιών ανά 100.000 πληθυσμού1
14.3ΑσφάλειαΕγκλήματα κατά περιουσίας ανά 100.000 κατοίκους1
10.1ΑσφάλειαΑριθμός πυροσβεστών ανά 100.000 κατοίκους1
21.1ΝερόΠοσοστό του πληθυσμού της πόλης με παροχή πόσιμου νερού1
21.4ΝερόΣυνολική κατανάλωση νερού κατ 'οίκον (λίτρα / ημέρα)1
21.5ΝερόΣυνολική κατανάλωση νερού ανά κάτοικο (λίτρα / ημέρα)1
15.1Στέγαση και συνθήκες διαβίωσηςΠοσοστό πληθυσμού της πόλης που ζει σε μη αξιοπρεπείς συνθήκες στέγασης1
10.4ΑσφάλειαΑριθμός εθελοντών και μερικής απασχόλησης πυροσβεστών ανά 100.000 πληθυσμού (δείκτης υποστήριξης)0
21.6ΝερόΜέσες ετήσιες ώρες διακοπής της υπηρεσίας ύδρευσης ανά νοικοκυριό (δείκτης υποστήριξης)0
13.1Πολιτισμός Αθλητισμός-ΑναψυχήΤετραγωνικά μέτρα δημόσιου εσωτερικού χώρου αναψυχής ανά κεφαλή (δείκτης στήριξης)0
13.2Πολιτισμός Αθλητισμός-ΑναψυχήΤετραγωνικά μέτρα δημόσιου υπαίθριου χώρου αναψυχής ανά κάτοικο (δείκτης υποστήριξης)1
18.2Αστική κινητικότητα, Συγκοινωνίες, ΜεταφορέςΧιλιόμετρα ελαφρού τύπου επιβατικών δημόσιων μεταφορών ανά 100.000 πληθυσμού (βασικός δείκτης)1
18.4Αστική κινητικότητα, Συγκοινωνίες, ΜεταφορέςΑριθμός προσωπικών αυτοκινήτων ανά κάτοικο (δείκτης πυρήνα)1
18.5Αστική κινητικότητα, Συγκοινωνίες, ΜεταφορέςΠοσοστό μετακινούμενων ατόμων που χρησιμοποιούν για τη μετάβαση στην εργασία τους μεταφορικό μέσο εκτός του προσωπικού τους οχήματος (δείκτης στήριξης)1
18.6Αστική κινητικότητα, Συγκοινωνίες, ΜεταφορέςΑριθμός δίτροχων μηχανοκίνητων οχημάτων ανά κάτοικο (δείκτης στήριξης)1
18.7Αστική κινητικότητα, Συγκοινωνίες, ΜεταφορέςΧιλιόμετρα διαδρομών ποδηλάτου και λωρίδων ανά 100.000 πληθυσμού (δείκτης στήριξης)1
Identifier Υποκατηγορία Ονομασία Εγγραφές
16.1Στερεά ΑπόβληταΠοσοστό του πληθυσμού των πόλεων με τακτική συλλογή στερεών αποβλήτων (κατοικίες)1
16.2Στερεά ΑπόβληταΣύνολο συλλεγέντων αστικών στερεών αποβλήτων ανά κάτοικο1
16.3Στερεά ΑπόβληταΠοσοστό των στερεών αποβλήτων της πόλης που ανακυκλώνεται1
16.4Στερεά ΑπόβληταΠοσοστό των στερεών αποβλήτων της πόλης που απορρίπτονται σε υγειονομική ταφή1
16.7Στερεά ΑπόβληταΠοσοστό των στερεών αποβλήτων της πόλης που απορρίπτονται σε ανοικτή χωματερή0
16.9Στερεά ΑπόβληταΠαραγωγή επικίνδυνων αποβλήτων ανά κάτοικο (σε τόνους)0
16.10Στερεά ΑπόβληταΠοσοστό των επικίνδυνων αποβλήτων της πόλης που ανακυκλώνεται1
8.1Κλιματική ΑλλαγήΣυγκέντρωση λεπτών σωματιδίων (PM2.5)5
8.2Κλιματική ΑλλαγήΣυγκέντρωση σωματιδίων (PM10)4
8.3Κλιματική ΑλλαγήΕκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μετρούμενες σε τόνους κατά κεφαλήν1
8.4Κλιματική ΑλλαγήNO 2 (συγκέντρωση διοξειδίου του αζώτου)1
8.6Κλιματική ΑλλαγήO3 (Όζον) συγκέντρωση1
8.7Κλιματική ΑλλαγήΘόρυβος (Συγκέντρωση)5
7.1Χρήση αειφορικών μορφών ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειαςΣυνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας οικιακής χρήσης ανά κάτοικο (kWh / έτος)1
7.2Χρήση αειφορικών μορφών ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειαςΠοσοστό πληθυσμού των πόλεων με εγκεκριμένη ηλεκτρική υπηρεσία0
7.3Χρήση αειφορικών μορφών ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειαςΚατανάλωση ενέργειας των δημόσιων κτιρίων ανά έτος (kWh / m²)1
7.4Χρήση αειφορικών μορφών ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειαςΤο ποσοστό της συνολικής ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, ως ποσοστό της πόλης0
19.1Πράσινο-Δημόσιος ανοιχτος χώροςΠράσινη έκταση (εκτάρια) ανά 100.000 κατοίκους1
19.2Πράσινο-Δημόσιος ανοιχτος χώροςΕτήσιος αριθμός δένδρων που φυτεύονται ανά 100.000 κατοίκους (δείκτης στήριξης)1
20.1ΛύματαΠοσοστό του πληθυσμού της πόλης που εξυπηρετείται από τη συλλογή λυμάτων (βασικός δείκτης)1
Identifier Υποκατηγορία Ονομασία Εγγραφές
6.7EκπαίδευσηΑριθμός πτυχίων ανώτερης εκπαίδευσης ανά 100.000 πληθυσμού 0
6.2EκπαίδευσηΠοσοστό μαθητών που ολοκληρώνουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση1
6.3EκπαίδευσηΠοσοστό μαθητών που ολοκληρώνουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση1
6.4EκπαίδευσηΑναλογία φοιτητών / εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης1
6.1EκπαίδευσηΠοσοστό γυναικείου σχολικού πληθυσμού εγγεγραμμένου στα σχολεία (βασικός δείκτης)0
6.5EκπαίδευσηΠοσοστό ανδρών σχολικής ηλικίας εγγεγραμμένων στα σχολεία (δείκτης υποστήριξης)0
11.1Εκπροσώπηση και συμμετοχή πολιτώνΣυμμετοχή των ψηφοφόρων στις τελευταίες δημοτικές εκλογές (ως ποσοστό των επιλέξιμων ψηφοφόρων) (βασικός δείκτης)1
11.2Εκπροσώπηση και συμμετοχή πολιτώνΟι γυναίκες ως ποσοστό του συνολικού εκλεγμένου σε επίπεδο πόλης γραφείου (βασικός δείκτης)1
11.3Εκπροσώπηση και συμμετοχή πολιτώνΠοσοστό γυναικών που απασχολούνται στο εργατικό δυναμικό της κυβέρνησης της πόλης (δείκτης υποστήριξης)1