Δείκτες πόλης σύμφωνα με το ISO 37120

Κοινωνία

Ποσοστό μετακινούμενων ατόμων που χρησιμοποιούν για τη μετάβαση στην εργασία τους μεταφορικό μέσο εκτός του προσωπικού τους οχήματος (δείκτης στήριξης)

61.80
  • ISO 37120 Identifier: 18.5
  • Record date: 2022-12-09
  • Οργανισμός: ">