Δείκτες πόλης σύμφωνα με το ISO 37120 (Σήμερα)

Στερεά Απόβλητα

Ποσοστό των επικίνδυνων αποβλήτων της πόλης που ανακυκλώνεται

100.00
  • ISO 37120 Identifier: 16.10
  • Record date: 2022-12-01
  • Οργανισμός: ">