Δείκτες πόλης σύμφωνα με το ISO 37120

Διακυβέρνηση

Ποσοστό μαθητών που ολοκληρώνουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση

91.00
  • ISO 37120 Identifier: 6.2
  • Record date: 2022-09-29
  • Οργανισμός: ">