Δείκτες πόλης σύμφωνα με το ISO 37120 (Σήμερα)

Αστική κινητικότητα, Συγκοινωνίες, Μεταφορές

Ποσοστό μετακινούμενων ατόμων που χρησιμοποιούν για τη μετάβαση στην εργασία τους μεταφορικό μέσο εκτός του προσωπικού τους οχήματος (δείκτης στήριξης)

61.80
  • ISO 37120 Identifier: 18.5
  • Record date: 2022-12-09
  • Οργανισμός: ">