Δείκτες πόλης σύμφωνα με το ISO 37120 (Σήμερα)

Πολιτισμός Αθλητισμός-Αναψυχή

Τετραγωνικά μέτρα δημόσιου υπαίθριου χώρου αναψυχής ανά κάτοικο (δείκτης υποστήριξης)

23.13
  • ISO 37120 Identifier: 13.2
  • Record date: 2023-05-25
  • Οργανισμός: ">