Δείκτες πόλης σύμφωνα με το ISO 37120

Περιβάλλον

Ποσοστό των στερεών αποβλήτων της πόλης που απορρίπτονται σε υγειονομική ταφή

9.71
  • ISO 37120 Identifier: 16.4
  • Record date: 2022-12-01
  • Οργανισμός: ">