Δείκτες πόλης σύμφωνα με το ISO 37120

Περιβάλλον

Σύνολο συλλεγέντων αστικών στερεών αποβλήτων ανά κάτοικο

395.28
  • ISO 37120 Identifier: 16.2
  • Record date: 2022-12-01
  • Οργανισμός: ">