Δείκτες πόλης σύμφωνα με το ISO 37120

Διακυβέρνηση

Οι γυναίκες ως ποσοστό του συνολικού εκλεγμένου σε επίπεδο πόλης γραφείου (βασικός δείκτης)

24.39
  • ISO 37120 Identifier: 11.2
  • Record date: 2022-12-09
  • Οργανισμός: ">