Δείκτες πόλης σύμφωνα με το ISO 37120 (Σήμερα)

Νερό

Συνολική κατανάλωση νερού ανά κάτοικο (λίτρα / ημέρα)

151.00
  • ISO 37120 Identifier: 21.5
  • Record date: 2022-08-31
  • Οργανισμός: ">