Δείκτες πόλης σύμφωνα με το ISO 37120

Διακυβέρνηση

Ποσοστό γυναικών που απασχολούνται στο εργατικό δυναμικό της κυβέρνησης της πόλης (δείκτης υποστήριξης)

55.64
  • ISO 37120 Identifier: 11.3
  • Record date: 2023-05-17
  • Οργανισμός: ">