Δείκτες πόλης σύμφωνα με το ISO 37120

Περιβάλλον

Ποσοστό του πληθυσμού της πόλης που εξυπηρετείται από τη συλλογή λυμάτων (βασικός δείκτης)

99.86
  • ISO 37120 Identifier: 20.1
  • Record date: 2023-05-12
  • Οργανισμός: ">