Δείκτες πόλης σύμφωνα με το ISO 37120

Περιβάλλον

NO 2 (συγκέντρωση διοξειδίου του αζώτου)

0.01
  • ISO 37120 Identifier: 8.4
  • Record date: 2023-09-27
  • Οργανισμός: ">