Δείκτες πόλης σύμφωνα με το ISO 37120

Περιβάλλον

Ποσοστό του πληθυσμού των πόλεων με τακτική συλλογή στερεών αποβλήτων (κατοικίες)

100.00
  • ISO 37120 Identifier: 16.1
  • Record date: 2022-12-01
  • Οργανισμός: ">