Δείκτες πόλης σύμφωνα με το ISO 37120

Περιβάλλον

Συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας οικιακής χρήσης ανά κάτοικο (kWh / έτος)

1485.66
  • ISO 37120 Identifier: 7.1
  • Record date: 2021-12-31
  • Οργανισμός: ">