Δείκτες πόλης σύμφωνα με το ISO 37120 (Σήμερα)

Αστική κινητικότητα, Συγκοινωνίες, Μεταφορές

Αριθμός προσωπικών αυτοκινήτων ανά κάτοικο (δείκτης πυρήνα)

0.43
  • ISO 37120 Identifier: 18.4
  • Record date: 2022-12-08
  • Οργανισμός: ">