Δείκτες πόλης σύμφωνα με το ISO 37120

Περιβάλλον

Ποσοστό των στερεών αποβλήτων της πόλης που ανακυκλώνεται

10.38
  • ISO 37120 Identifier: 16.3
  • Record date: 2022-12-01
  • Οργανισμός: ">