Δείκτες πόλης σύμφωνα με το ISO 37120

Περιβάλλον

Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μετρούμενες σε τόνους κατά κεφαλήν

5.26
  • ISO 37120 Identifier: 8.3
  • Record date: 2023-05-17
  • Οργανισμός: ">